Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2014

imunpredictable
10:04
imunpredictable
10:04
imunpredictable
10:03
5702 83ee
Reposted fromostatnia-melodia ostatnia-melodia
imunpredictable
10:01
imunpredictable
10:01
3096 e338

February 15 2014

imunpredictable
17:40
4128 392d
Reposted fromhazels hazels vianotthesame notthesame
imunpredictable
17:37
Najgorsze jest to, że nie panujesz nad tym, jak się od kogoś uzależniasz.
— właśnie ..
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianotthesame notthesame
imunpredictable
17:36
Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku(...)Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained vianotthesame notthesame

February 14 2014

imunpredictable
20:06
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit vianotthesame notthesame
imunpredictable
20:05
nowoczesna technika pozwala nam nie odzywać się do siebie na tyle różnych sposobów
— divide.blip.pl
Reposted frommizuka mizuka vianotthesame notthesame
imunpredictable
20:04
I być z nim zawsze i nie mieć od niego żadnych listów. Bo listów się nie ma wtedy, gdy ludzie się nigdy nie rozstają.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromhesiamela hesiamela vianotthesame notthesame
imunpredictable
20:04
Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.  
— J.L. Wiśniewski

February 13 2014

imunpredictable
20:21
codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough vianotthesame notthesame
imunpredictable
20:20
Masz usta, których tyle lat, tyle lat szukałem..
— Cz. Niemen - Klęcząc przed Tobą
Reposted fromMulatka Mulatka vianotthesame notthesame
imunpredictable
20:20
lubię jak ktoś mnie przytula, a chwilę potem przyciska do siebie jeszcze mocniej.

Reposted fromzupkaaa zupkaaa vianotthesame notthesame
imunpredictable
20:15
6650 bb1a
'Chciałam, żebyś był mój. Ale bardziej chciałam tego, żebym ja była Twoja.' 
Reposted fromoluha oluha vianotthesame notthesame
imunpredictable
20:12
Mówił że by za nią umarł, 
kurwa nigdy nie widziałem, żeby ktoś się tak rozumiał,
Wpadał z nią, pił, znał umiar, 
ona miała czuć się dobrze, on miał czuwać
Coś pękło, kiedy przyszła codzienność, 
i wiesz co? zaczęli żyć na odpierdol
— ich już nie ma
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe vianotthesame notthesame
imunpredictable
20:12
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął. 
— Janusz L. Wiśniewski - S@motność w Sieci
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven vianotthesame notthesame

February 09 2014

19:24
19:23
via: tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viabadz-przy-mnie badz-przy-mnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl