Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2014

imunpredictable
17:29
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź
— K.Miller
Reposted fromswojszlak swojszlak viamindQfuck mindQfuck
imunpredictable
17:27
Szli obok siebie - dwa niezależne kontynenty doświadczeń i uczuć - niezdolni się porozumieć.
— William Golding — Władca much
Reposted frommorphine morphine vianotthesame notthesame
imunpredictable
17:24
Irytują mnie ludzie, którym wydaje się, że na wszystkim się znają.
Reposted fromsewinglover sewinglover vianotthesame notthesame
imunpredictable
17:13
Wszystko już było, oprócz nas.
— Żulczyk.
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viazoo zoo

October 08 2014

imunpredictable
18:24
Nie potępiajmy dawców złudzeń,  gdyż je rozdają zgodnie z zamówieniami.
— L. Jasińska
imunpredictable
18:21
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. 
Co za absurd. 
Rozpacz z powodu przeklętych nadziei, 
przeklętych marzeń i oczekiwań.
— Internety
Reposted bynooodleovermind

August 22 2014

imunpredictable
17:22
Play fullscreen
Czego w końcu chcecie z piekła rodem stworzenia,
Babochłopów z jajami i facetów do rodzenia,
Łażąc w spodniach do kolan z ogolonymi głowami,
Bez bioder bez cycków zawalone kolczykami,
A potem ryczą po nocach na księcia czekając ,
Z popcornem i kotem pod ręką na facetów narzekając.

July 27 2014

imunpredictable
16:57
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— M.Hłasko
Reposted fromswojszlak swojszlak viastarryeyed starryeyed
imunpredictable
16:54
A gdy będę pytał czy mnie kochasz
Ty kłam najpiękniej
— Piotr Adamczyk
Reposted fromwhatashame whatashame viastarryeyed starryeyed
imunpredictable
16:50

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

— A wtedy to ja współczuję...
Reposted fromSzpilko Szpilko viastarryeyed starryeyed
imunpredictable
16:49

Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów , męskich decyzji, męskich gestów i poważnych działań.

Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viazoo zoo

July 04 2014

imunpredictable
15:57
4300 2f8a
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianotthesame notthesame
imunpredictable
15:57
8237 ef35
Reposted fromstarryeyed starryeyed vianotthesame notthesame

March 25 2014

imunpredictable
19:05
Niektórych rzeczy nie wol­no po­kazy­wać. Nig­dy. Za żadną cenę... 
— SOUP
Reposted byaalison34cottony-cosmonaut
imunpredictable
19:04
Po­tem za­bija­li tę miłość, jak tyl­ko się dało. 
— J.L.W

February 16 2014

imunpredictable
17:31
1138 0638
Reposted fromzielono zielono vianotthesame notthesame
imunpredictable
10:09
Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym
— Jan Paweł II
Reposted fromjokeeee jokeeee viadieeine dieeine
imunpredictable
10:06
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żet. ~ O lęku
imunpredictable
10:05
imunpredictable
10:05
Ktoś nieśmiało zapukał do moich drzwi. Otworzyłem bez pytania i stała tam ona, cudownie nieuczesana.
- Nie mogę spać. Boję się.
Błogosławiłem w duszy istnienie strachu i bezsenności.
— Pablo De Santis
Reposted frommartrol martrol viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl